No Need to Paint – Reviews

No Need to Paint – Reviews 2018-11-05T12:04:17+00:00

After 5 years we decided to have our house repainted. We noticed that the walls were not only dirty, slightly damaged in some places but also no longer water-resistant. In case of rain there was clear water seepage in the walls.We knew that all of this could not be solved with 1 layer of new paint and that this had to be handled professionally.Andura Painting has met all our expectations in particular; tender, planning, appointments, cleaning with high pressure, repair of the small damage, then a primer coating and then with another 2 layers of paint for a fantastic end result. Painting with the S of superior result More than satisfied with the work of Andura Painting

Na 5 jaar hadden we besloten om ons huis te laten herschilderen. We hadden gemerkt dat de muren niet alleen vuil waren , licht beschadigd op sommige plaatsen maar ook niet meer waterbestendig waren. Bij regen was er duidelijk waterinsijpeling in de muren.
We wisten dat dit allemaal niet kon opgelost worden met 1 laag nieuwe verf en dat dit best professioneel aangepakt moest worden.
Andura Painting heeft aan al onze verwachtingen voldaan met name ;   offerte , planning , afspraken , reiniging met hoge druk , herstelling van de kleine beschadigingen , vervolgens een primer coating om daarna met nog 2 lagen verf voor een fantastisch eindresultaat te zorgen.

Schilderwerken met de S van Superieur resultaat

Meer dan tevreden van het geleverde werk van Andura Painting

Jan Porters
Polop de la Marina